Trädgård och atriumgård

Arbetarträdgården

Höganäs trädgårdskultur finns bevarad i arbetarträdgården.  Dåtidens trädgårdar visar spår av det gruvsamhälle Höganäs var. Restmaterial av kol och keramik användes i de små trädgårdarna. Vår arbetarträdgård visar hur 1800-talets trädgård i Höganäs kunde se ut.
Trädgården är ett resultat av donerade växter och material. Här växer många gamla och lokalt odlade växter i ett levande bevaringsarbete.

Museiträdgården

Trädgårdsingenjör Pernilla Åkermark Fogelström har skapat Museiträdgården med inspiration från Ulla Molin. Trädgården anlades våren 2022.
Marktegel möter marktäckande växter, planteringar och vatten i sann Ulla Molin anda.

Skulpturgården

Som fond till utställningarna i konsthallarna står skulpturgården. Här finns en  samling vackra keramikföremål producerade av Höganäsbolaget under 1800-talet samt en skulptur av den lokala och för museet så betydelsefulla konstnären Åke Holm i helfigur.

Åke Holm-hallen

Åke Holm-hallen är vår permanenta utställning en trappa ner. Petter Eklund har gått igenom våra arkiv och satt en helt ny utställning med föremål som inte visats på ett tag. Välkommen ner!

Bygdehistorisk utställning

I ett separat rum möter man folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgren,  grundare till söndagsritskolan som med tiden blev Konstfack och Svenska Slöjdföreningen.

Höganäs keramikhistoria

1832 startades tillverkning av gulglaserat bruksgods för en växande privatmarknad. De saltglaserade bruna Höganäskrusen var hållbara vardagsprodukter som blev ett signum för Höganäs.