bild saknar alt attribut

Saltglaserat

Saltglaserat – en storindustri

Det saltglaserade stengodset är Höganäs bruna ryggrad. De stora inkomsterna kom från industrigodset: Klinker, glaserat tegel, plattor och avloppsrör. Floden av saltglaserade föremål från Höganäsbolaget mellan 1835 och 1954 var en viktig del i moderniseringen av Sveriges jordbruk, industri, städer och hem. Mycket av denna produktion ligger kvar i marken och används fortfarande.
Saltglaserad keramik tillverkas än i dag av Höganäs Saltglaserat i Höganäs och på stenkärlsfabrikerna i Wallåkra och Raus, båda utanför Helsingborg.

Konsten att saltglasera

Saltglasering är en drygt 600 år gammal teknisk process som används för att ge keramik en stark yta. När ugnstemperaturen har nått cirka 1280 grader kastas koksalt in i ugnen och förgasas i en kemisk reaktion. Natrium i saltet bildar en skyddande glashinna på föremålen som är utmärkta för förvaring av råvaror, syror och annat frätande innehåll.

Bruksgods, en identitet

Stengodsleran bröts i kolgruvor, drejades och göts till stabila, hållbara bruksprodukter. Höganäskruset – den bulliga syltkrukan med öron – är en symbol för hela den väldiga produktion av bruksgods som förenklade hushållsarbetet och spred en keramisk känsla i hemmen, även utomlands. Det mörkt liksom skimrande godset har blivit en central del av Höganäs identitet.

 

 

Åke Holm-hallen är vår permanenta utställning en trappa ner. Petter Eklund har gått igenom våra arkiv och satt en helt ny utställning med föremål som inte visats på ett tag. Välkommen ner!

I ett separat rum möter man folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgren,  grundare till söndagsritskolan som med tiden blev Konstfack och Svenska Slöjdföreningen.

Höganäs trädgårdskultur finns bevarad i arbetarträdgården.  Dåtidens trädgårdar visar spår av det gruvsamhälle Höganäs var.