bild saknar alt attribut

Gruvan

Gruvan

Gruvan är byggd för att återskapa hur det såg ut i de många mil gruvgångar som finns under marken i och kring Höganäs (kolbrytningen startade 1797). Gruvan visar lerans väg från gruvbrytning och arbetarnas vardag till färdiga produkter, liksom (till våra yngre besökares förtjusning) fotspår av dinosaurierna som en gång levde i skogarna runt gruvan.

Gruvbion

Längst in gruvan finns ”Gruvbion”. Här visas film om kolbrytning, Höganäskeramik, kända konstnärer som Åke Holm och om det sista tåget till Mölle.
Gruvbion låg tidigare på 100 meters djup i Prins Gustav Adolfs schakt i Höganäs, men är numera flyttad till KKAM. Scener i teveserien ”Kullamannen” från 1967, spelades in ner i gruvan. Vid speciella tillfällen eller på begäran visas filmen.

Välkommen ner i gruvan en stund för att uppleva hur det var att arbeta där nere.

Åke Holm-hallen är vår permanenta utställning en trappa ner. Petter Eklund har gått igenom våra arkiv och satt en helt ny utställning med föremål som inte visats på ett tag. Välkommen ner!

I ett separat rum möter man folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgren,  grundare till söndagsritskolan som med tiden blev Konstfack och Svenska Slöjdföreningen.

Höganäs trädgårdskultur finns bevarad i arbetarträdgården.  Dåtidens trädgårdar visar spår av det gruvsamhälle Höganäs var.