Jonatan Pihlgren – Beckers stipendiat 2023

26 augusti – 24 september 2023

Bilderna får användas för publicering om fotografens namn anges.
Foto: Fredrik Åkum, media use

Vid frågor, kontakta Annelie Tidqvist, reception@kkam.nu