Kontakt


Ledning


Claes Von Hauswolff

Verksamhetschef/Executive Director
claes@vonhauswolff.com

 


Utställningar och Samlingar


Anna Malin Tibe

Program och utställningschef
annamalin@kkam.nu


Ateljé och verkstad


Johan Bjärntoft

Ateljéansvarig
johan@kkam.nu


Linda Trall

Keramiker, kursledare, verkstadspersonal
verkstad@kkam.nu


Astrid Sandberg

Keramiker, kursledare, verkstadspersonal
verkstad@kkam.nu


Viola Bröther

Keramiker, kursledare för barn och unga/skolor
verkstad@kkam.nu


Shop och service


Annelie Tidqvist

Administration och butik
annelie@kkam.nu


Kommunikation och Marknad


Sofie Lindstedt

Webb, SoMe och marknad
sofielindstedt74@gmail.com


Projektledare


Sofia Orre

Projektledning skolverksamhet
sofia@orremail.se


Hitta till oss
Find us


KKAM
Museum och utställningar

Polhemsgatan 1, 263 37 Höganäs
O42-34 13 35


KKAM
Ateljé och keramisk verkstad

Gärdesgatan 4b, 263 39 Höganäs
042-33 01 80