bild saknar alt attribut

Novembersalong

11 november – 30 december

Jurybedömd utställning i alla konstnärsmaterial

Jurybedömda salonger med sina rötter i 1800-talets Frankrike är knappast ett nytt fenomen. Åren går och världen må gunga under våra fötter, men likafullt består salongerna och drar vanligtvis en stor publik. Varför?

Naturligtvis är det alltid spännande att se vad en jury tagit fasta på (i detta fall undertecknad, samt Anna-Malin Tibe och Johan Bjärntoft, som haft förmånen att välja ut 30 konstnärer bland 135 sökande).

Det vi som jury hoppas på är att ni som publik kommer att möta ett rikt smörgåsbord av konstens möjligheter högt som lågt, vackert som tankeväckande, unga som gamla, professionella som amatörer. För oss är salongens puls själva utställningsmixen, och i denna en möjlighet för er att mötas kring verk av olika uttryck, förfasas eller glädjas. En bra salong skall väcka känslor, skall leda till samtal!

Vår förhoppning och förvissning är så att Novembersalongen 2023 just har salongens energi och att den blir en återkommande begivenhet i KKAMs vackra konsthall.

Vi tackar så varmt de som sökt och naturligtvis de som kommit med – utan er vore inte detta möjligt!

Mårten Castenfors/Ordförande KKAM