Fördjupningskursen

11 november -26 november

Deltagare från vår egen kursverksamhet ställer ut sina alster

De som under terminen deltagit i vår fördjupningskurs på KKAM Ateljén ställer som brukligt ut sina arbeten de jobbat fram under terminen.  Kursledarna Astrid och Linda har för terminen valt ett tema vilket kursdeltagarna på olika sätt valt att tolka och arbeta utifrån. Resultatet visas i Ateljérummen på KKAM Museet.