bild saknar alt attribut

Förslag till utbyggnad

En destination för konst, keramik och konsthantverk samt en mötesplats på Höganäs Öfre.

De befintliga byggnaderna på platsen är belägna i ett kulturhistoriskt viktigt sammanhang, där tidens lager bär tydliga spår.

Ett nytt tillägg fogas till denna kontext; en sammanhållen tegelvolym i två plan och en lägre öppen volym som binder samman den befintliga skulpturgården med villan och dess parkliknande trädgård. Den befintliga konsthallen öppnas upp mot museets äldre, mer intima innergård, vilket gör att de tre gårdsrummen får en koppling via den omgestaltade konsthallens transparanta rum.

Konstrummen, både de befintliga och de nya, möter besökaren vid entrén. Härifrån kan blicken och kroppen vandra vidare, uppleva flätningen i de inre och de yttre rummen, mellan det ljusa, öppna och det inre, slutna. Här vävs platsens historiska lager samman, rum, material och ljus blir till en sammanhållen helhet.

Den nya byggnadskroppen med verkstäder, ugnar och arkiv, gestaltas utifrån en tanke om robusta, tillåtande rum med koncentrerade ljusinsläpp anpassade till både arbete och utställning. Här samsas professionella konstnärer från hela världen mot lokala kursverksamheter, här möjliggörs en skapande miljö med närhet till erfarenhet och kunskap från lerans historia, dess samtida kontext och framtidens utmaningar och uttryck.

Staden, arkitekturen och konsten samspelar och låter ett samtida avtryck teckna sig på platsen och i historien.

Arkitekt: Emil Bäckström och Petra Gipp – Gipp arkitektur

Foto © GIPP arkitektur