bild saknar alt attribut

Joakim Sandqvist

25 april – 9 juni

Beckers konstnärsstipendium har under åren uppvisat  känsla för att förutse och identifiera uppskattade konstnärer i tiden, som inspirerat och format konstutvecklingen i Sverige

Beckers konstnärsstipendium instiftades 1987 av Ulf och Vivian Lindén för att lyfta unga svenska konstnärer.
Idag fokuserar stipendiet även på att uppmärksamma och stödja banbrytande kreativa röster i Sverige. Under 30 år har Beckers identifierat nyskapande talanger med flera välkända namn så som Jockum Nordström, Dan Wolgers, Nathalie Djurberg och Julia Bondesson.
Stipendiet innebär en separatutställning, som visas på Färgfabriken i Stockholm och KKAM i Höganäs, samt en prissumma om 200 000 kronor.

Det går inte att ansöka om Beckers konstnärsstipendium, stipendiaten utses av en jury bestående av Mårten Castenfors, ordförande i juryn tillika konstnärlig ledare på KKAM Höganäs (f d chef för Liljevalchs konsthall), Jenny Lindén Urnes, ägare och styrelseordförande i Lindéngruppen och Magnus Jensner, chef för Hallands Konstmuseum.

Juryns motivering

Joakim Sandqvist vecklar ut pappret han burit i jeansfickan några veckor, bilden vittnar om tid och plats på ett oväntat sätt. Slumpen och konstnärens aktiva val i förening skapar både bild och kommentar om konstnärliga processer, öppnar estetiken och bjuder in världen. Hjälper man slumpen på traven skapar konstnären en uppsättning spelmatriser som alstrar uttryck i en mängd skilda riktningar.

Tolkning och förståelse av kartor förutsätter att vi är överens om en uppsättning tecken. I någon mening uppfinner kartan världen på nytt. Se där en metafor för konstnärligt skapande, en resa in i okänt landskap. Joakim Sandqvist använder satellitbilder av amerikanska bomullsfält, digital information matas in i vävstolen som sedan väver en ny bild av landskapet. Konstnären kombinerar bilderna och ger oss ytterligare en version, en berättelse som kartlägger världen på nytt.

Joakim Sandqvist skildrar hur jeans bearbetas, tegelstenar formas, ytor runt omkring oss produceras för att skapa rätt associationer, jeansen skall vara slitna på exakt rätt ställen, teglet skall ha rätt färg och storlek, leran rätt härkomst. Han åskådliggör hur föreställningen om bestämda förhållanden tar över, innehållets ursprungliga delar eller äkthet glider undan som oviktigt, verkligheten blir teater och material till nya konstverk fixeras i mellanrummen.

Joakim Sandqvist tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2024 om 200 000 kronor för att hans konstverk på ett intelligent sätt vittnar om komplexiteten i betydelseskapande förskjutningar, från jeansfickan till världsrymden och tillbaka. För att han i sin praktik framhäver skörheten i översättningar mellan olika tecken och tekniker, där den konstnärliga processen görs till både en del av uttrycket och en kommentar till världens betydelsebärande delar. Hans verk bär på sinnrika berättelser och poesi i övergången mellan gammalt och nytt/nytt och gammalt.

Om konstnären

Joakim Sandqvist (f. 1988, i Huskvarna) arbetar i ett stort spann mellan abstraktion och konkretion. Den konstnärliga processen börjar ofta i ett fynd av någonting påtagligt och nära till hands, någonting så vanligt att dess betydelser ligger dolt bakom normalitet. Med ingående research och ett strängt förhållningssätt till verkets bärande idé som avhängigt sitt medium och materiella beståndsdelar skapar han en återhållsam poesi i verk som kretsar kring växelverkan mellan teknik och ideologi. Sandqvist bor och är verksam i Malmö. Han studerade på Konsthögskolan i Malmö, Slade School of Fine Arts och Maumaus Independent Study Program. Sandqvist har visats i separatutställningar på Galleri Ping Pong i Malmö samt på Obra i Lund. Han har även deltagit i grupputställningar på Malmö konsthall och Malmö konstmuseum.