Ansökan novembersalong

1 september – 16 oktober

Jurybedömd utställning i alla konstnärsmaterial

Vi bjuder in konstnärer, verksamma i Nordvästskåne, att ansöka om medverkan till årets novembersalong i konsthallen på KKAM Museet i Höganäs.

Bedömning av inlämnade föremål görs av en juryn bestående av Mårten Castenfors, konstnärlig ledare och tillika stiftelsens ordförande, Anna Malin Tibe, utställningsansvarig KKAM, samt Johan Bjärntoft, ateljéansvarig KKAM.

Ansökan får bestå av högst tre verk och juryn förbehåller sig rätten att välja ut ett eller flera verk. Har verket tidigare medverkat i någon utställning så bör detta anges.
De av juryn antagna verk lämnas in på KKAM Museet tisdag 7 november, personal finns på plats mellan kl. 9 och 18.

Ansökan skickas digitalt eller brevledes och ska innehålla cv och bilder.  Material, mått och pris måste framgå (provisionsförsäljning tillämpas, 35%).

Ansökan märkt ” Novembersalong” skickas till annamalin@kkam.nu och ska vara oss tillhanda 16 oktober 2023.

Varmt välkommen med din ansökan.